GARDEN GROVE Nhà dư phòng cho share. Nam or Nữ độc thân có việc làm – Giường, tủ, TV, WiFi – $400/ tháng

GARDEN GROVE Nhà dư phòng cho share. Nam or Nữ độc thân có việc làm – Giường, tủ, TV, WiFi – $400/ tháng. Dọn vào ngay. L/L: Cathy 402-972-5152