F.V. Heil/ Newhope 1BD. Bao giặt, sấy, internet. Sài chung bathroom, không lối đi riêng

F.V. Heil/ Newhope 1BD. Bao giặt, sấy, internet. Sài chung bathroom, không lối đi riêng. Giá $500/tháng, nhà yên tĩnh, ít người. Dọn vào ngay. 714-947-6571