Brookhurst/Katella-Garden Grove cho nữ độc thân share phòng, đi học hoặc có job, gần tuyến xe buýt, đối diện chợ, có máy heat, $450/tháng

Brookhurst/Katella-Garden Grove cho nữ độc thân share phòng, đi học hoặc có job, gần tuyến xe buýt, đối diện chợ, có máy heat, $450/tháng. Tel. 714-908-6729