Anaheim, Brookhurst/ Ball, 2PN/ 1PT, lớn, đi riêng biệt, tiện gia đình 3 người, 2- 3 sinh viên

Anaheim, Brookhurst/ Ball, 2PN/ 1PT, lớn, đi riêng biệt, tiện gia đình 3 người, 2- 3 sinh viên. Bao điện, nước, wifi, nấu ăn. Có job, no smoke. 714-261-7864