2009 TOYOTA Camry 4 máy, ít hao xăng 81,000 miles, xe đẹp, sạch sẽ một đời chủ, đi về VN ở bán $8,400, noaccident, 4 vỏ tốt

2009 TOYOTA Camry 4 máy, ít hao xăng 81,000 miles, xe đẹp, sạch sẽ một đời chủ, đi về VN ở bán $8,400, noaccident, 4 vỏ tốt. LIC.#6FTE050. 714-360-7883