Tiệm Phở rộng 1,200sfqt. Gần trường đại học Fullerton cần sang

Tiệm Phở rộng 1,200sfqt. Gần trường đại học Fullerton cần sang. Giá $50K, tiền thuê chỉ có $2,100/ 1 tháng. Xin L/L: 714-724-2428