Shop may cần gấp người delivery trên Los, thợ may nguyên cái, thợ một kim, cắt chỉ, thợ ủi có kinh nghiệm

Shop may cần gấp người delivery trên Los, thợ may nguyên cái, thợ một kim, cắt chỉ, thợ ủi có kinh nghiệm. Tiền trả sòng phẳng, giá cao. C.Tâm: 714-707-8094