Nhà house gần chợ Á Đông, Phước Lộc Thọ. Sân rộng, có võng, có khu vui chơi cho trẻ em

Nhà house gần chợ Á Đông, Phước Lộc Thọ. Sân rộng, có võng, có khu vui chơi cho trẻ em. Gọi Cô Thúy: 714-782-2195