Cần tuyển nhân viên văn phòng full-time, part-time. Thạo tiếng Anh Việt, computer, sinh viên làm thêm đại lý Bảo hiểm, Di trú, Tax

Cần tuyển nhân viên văn phòng full-time, part-time. Thạo tiếng Anh Việt, computer, sinh viên làm thêm đại lý Bảo hiểm, Di trú, Tax. Góc Brookhurst với Hazard. Westminster. 714-793-3249