Góc Edinger/Ward, G.Grove, 4PN/2PT, nhà mới remodeled, phòng rộng, sàn gạch, vườn nhiều cây trái

Góc Edinger/Ward, G.Grove, 4PN/2PT, nhà mới remodeled, phòng rộng, sàn gạch, vườn nhiều cây trái. $2,650/tháng +deposit. No pets. Dọn vào được ngay. L/L: 714-251-1535.