Florida, 45 phút từ Orlando, 5 mẩu đất, manufactured home 2,080 sqft built 2001, 3Bed/2Bath vừa ở vừa làm nông trại cần bán $200K

Florida, 45 phút từ Orlando, 5 mẩu đất, manufactured home 2,080 sqft built 2001, 3Bed/2Bath vừa ở vừa làm nông trại cần bán $200K. 714-325-0200