Cần bán tiệm bánh mì, phở ở downtown Long Beach giá $95,000

Cần bán tiệm bánh mì, phở ở downtown Long Beach giá $95,000. Rộng 1,200sqft. Tiền rent $1,200. Liên lạc Paul 714-234-6465