Mình đang làm mẹ đơn thân với 2 con gái đang tuổi lớn. Cần tìm một người bạn có tiếng nói chung để chia sẻ trong cuộc sống này

Mình đang làm mẹ đơn thân với 2 con gái đang tuổi lớn. Cần tìm một người bạn có tiếng nói chung để chia sẻ trong cuộc sống này