Muốn tìm bạn nam chân thật và ổn định từ 55-65. Nữ độc thân đã có cuộc sống ổn định ở Westminster. Xin liên lạc qua email: huongthuph@gmail.com