Trai độc thân ngoài 46T, mong được làm quen bạn gái 30T trở lên. Không bận rộn và cùng sở thích. Tâm sự, nghe nhạc, dạo biển…Liên lạc: 714-716-5111.