Nhận giữ trẻ 1 tuổi rưỡi trở lên. Nhà House sạch sẽ, thoáng mát, giữ một đến hai bé thôi

Nhận giữ trẻ 1 tuổi rưỡi trở lên. Nhà House sạch sẽ, thoáng mát, giữ một đến hai bé thôi. Nhà góc WESTMINSTER và Newland. Gọi: NGUYỆT 714-251-8854, DUNG 714-422-8427