Cần kiếm 2 nhân viên full-time, văn phòng nhãn khoa. Lương hậu

Cần kiếm 2 nhân viên full-time, văn phòng nhãn khoa. Lương hậu. $15/hr start. T.T Anh-Việt. Email resume: [email protected]/* */