Cần 1 phụ nữ chăm sóc 1 bà 77 tuổi, biết nấu ăn, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, từ 7:00am đến 6:00pm

Cần 1 phụ nữ chăm sóc 1 bà 77 tuổi, biết nấu ăn, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, từ 7:00am đến 6:00pm. L/L: 714-624-0837