Shop may, góc Cardinal/ Harbor. Cần thợ làm nguyên cái, hàng vải, thun

Shop may, góc Cardinal/ Harbor. Cần thợ làm nguyên cái, hàng vải, thun. Xin L/L: 714-623-1230