DI TRÚ-IMMIGRATION

Anh chị nào có gia đình, người thân, bạn bè đang muốn bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ và anh chị em với giá rẻ. Hãy vào trang web Citizenpath.com để tham khảo.

– Giá từ $50 – $90
– Guarantee hồ sơ sẻ được sở Di trú duyệt
– Chỉ trả phí sau khi xong hồ sơ
– Phí hồ sơ I-130 chỉ có $90. Dịch vụ Bolsa lấy $1,350 (Citizenpath.com $97)
– Phí Thẻ xanh $87, Dịch vụ quảng cáo lấy chỉ có $150, nhưng giá mà anh chị trả là khoảng $450+Phí chính phủ
– Nếu quí vị low income, làm thẻ xanh 2 năm qua 10 năm sẻ được miễn phí phí chính phủ(form J- 912) phần này, dịch vụ sẽ không báo cho quí vị, họ sẽ giữ.

Questions vui lòng gọi Citizenpath

Contact Phone: 888-777-9102