Cần người đàn ông khoẻ mạnh chăm sóc bác trai 75 tuổi bị bệnh liệt run từ 9g sáng-7g chiều, 6 ngày/tuần $1,000/tháng

Cần người đàn ông khoẻ mạnh chăm sóc bác trai 75 tuổi bị bệnh liệt run từ 9g sáng-7g chiều, 6 ngày/tuần $1,000/tháng. L/L: 714-274-1074, 714-444-2223