Dạy tại nhà Mathematics, Physics, Chemistry cho High School and college

Dạy tại nhà Mathematics, Physics, Chemistry cho High School and college. Giảng viên bằng cao học và rất nhiều kinh nghiệm. 714-519-9708.