THỦY TIÊN, dễ thương, trẻ đẹp. Phục vụ ân cần. 10am đến 9pm

THỦY TIÊN, dễ thương, trẻ đẹp. Phục vụ ân cần. 10am đến 9pm. Mấy anh cần relax xin gọi: 714-724-3428