Châm Cứu NHẬN BẢO HIỂM, CAO NIÊN, PPO. Massage, trị đau nhức, bấm huyệt, cạo gió, giác hơi. Phòng riêng, tận tâm. 714-650-2520. 13292 Euclid St.#103 G.G, CA 92843 (9AM-7PM)