L’AMOUR SPA RELAX 700.E Naples Dr., #109 LasVegas, NV 89119 Chúng tôi mở cửa 24hrs. Nếu có qua Vegas. Xin ghé tiệm để thư giãn. Good phục vụ. L/L: 725-300-9808