123

Cần thợ nail xuyên bang kinh nghiệm P&W và TCN. Tiệm đông khách, giá cao, Mỹ trắng. Bao lương $1,000/tuần hơn chia 6/4, có chỗ ở.Colorado. L/L 619-565-3386 Thanks

EDEN PHO Restaurants CO. 80620 Cần người chạy bàn có kinh nghiệm. Bao ăn ở, lương thỏa thuận. Xin vui lòng gọi TINA: 720-341-9908

Cần nhiều thợ nail làm trong mall từ 10am đến 8pm, lương bao tùy khả năng. Vui lòng L/L: 661-794-2638 (Bus), 661-350-0515 (Cell)

1 102 103 104