123

HẢI SỬA XE LƯU ĐỘNG Chuyên sửa các loại xe. Nhật Mỹ kinh nghiệm tận tâm. Giá cả đồng hương. Công việc bảo đảm. L/L: Hải (Cell) 714-720-3234

KIM TOW 714-554-2121 Làm việc 24/7. Lockout Services Kéo xe, mở khóa xe. Mua xe đụng, hư, cũ, mới. -Moving heavy office/ warehouse equipment, toolbox & machines

THÁI SỬA XE LƯU ĐỘNG Nhiều năm kinh nghiệm sửa các loại xe alternator, starter, water pump, timing belt, check engine light on…Giá cả phải chăng. L/L: 657-256-9612

PETER AUTO REPAIR CHUYÊN sửa điện xe Đức Mỹ, Nhật, Check Engine (light), Timing Belt, Thắng, Máy, hộp số, sạc ga. Kinh nghiệm. Giá cả thật good. Peter: 714-553-1002, 714-398-6649

TÍN AUTO GLASS Chuyên thay kính xe hơi, sửa cửa kính lên, xuống và vá kính. Việc làm bảo đảm, lifetime. L/L: 714-623-6065

Nhận sửa các loại xe, window Stater, Alternation, Radiator, timingbelt, A/C…v.v Giá rẻ và uy tín. L/L: 714-248-2167

KHANH Sửa Xe Lưu động Chuyên sửa các loại xe Nhật, Mỹ, Đức. Nhiều năm kinh nghiệm, việc làm rất rất bảo đảm. L/L: 714-931-4281 (Cell)

SAIGON TOWING 714-924-0000 làm việc 24/7 kéo xe, mở khóa xe, mua xe, mới cũ hư đụng, mua cả xe bỏ

SỬA XE LƯU ĐỘNG Chuyên về các loại xe Nhật, Mỹ, Đức. Kinh nghiệm trên 20 năm. Uy tín, tận tâm, giá rẻ nhất. Free Estimate trong 5-miles. Thành: 714-747-7579

1 2