123

ONE STOP REALTY & FINANCIAL Cơ hội đầu tư tốt. 3 Units riêng biệt. 3PN/2PT. 2 căn 2PN/1PT. Đang cho thuê đầy. Long term tenants. $4,070/month. $749,000. L/L: 714-653-8881

Garden Grove house, $460,0000; 3beds,7200sqft.WESTMINSTER NEW HOMES, XÂY 2016. $580K+ (3PN/3PT,1700sqft), $600K+ (4PN/3PT,1900sqft), $700K+(4PN/3PT,2300sqft), 2 master bedrooms, BEAUTIFUL-DESIGNED, HIGH-QUALITY MATERIALS, HỌC-KHU-TỐT.Kim Vuong 714-333-8283

GARDEN GROVE: Bán nhà Mobile Home Beach/Stanford, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 3 xe parkings, khu family, tiền đất $1,200. Bán giá $70,000. L/L: 714-987-8996

Bán Nhà Mobile Home. Beach/Stanford, Garden Grove. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 3 parking. Tiền đất $1,200. Bán $75,000. L/L: 714-725-1399

HUNTINGTON BEACH Townhouse For Sale. $399K, 3Bed, 2½Bath. Low Income qualify. Call: 714-329-5676

BEAUTIFUL MOBIL HOMES, Westminster 55+ 2Bed/2Bath. $77,500. 3Bed/3Bath. Den. $99,500. Tiffany QH Agent: 714-719-3788

VÙNG EL MONTE 3BR/2BA less than appraisal value by 10K. Giá $445,000. Gọi Chính Vũ 714-357-9212

NHÀ BÁN ở Garden Grove. Đất 8,000 sqft, nhà 2,200 sqft, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2 xe garage, $645K. Open House SUNDAY 9/18, 12pm-4pm. Julie Tran: 714-657-8558

1 5 6 7