123

Nhận giữ trẻ từ 5 tháng trở lên. Có nhận tiền chính phủ. Nhà house Westminster & Newland, sạch sẽ. Thương trẻ. Có license. L/L: Thu 657-237-5044

Trường Preschool nhận dạy các em 2-5 tuổi Open 7:00am-6pm. Free breakfast, lunch, dinner, 2-snack. Cô giáo Mỹ – Việt. Dạy academic, art, singing and more… L/L Amy: 714-383-5999, 714-895-3983

Nhà riêng rộng sạch – phòng trẻ chơi – Nhận trẻ 2 tuổi trở lên – Kinh nghiệm, chăm sóc tận tâm, giá phải chăng. Xin L/L Chị Hai: 714-616-8126

Nhận giữ trẻ từ 2 tuổi trở lên, có kinh nghiệm, tận tâm, nhà rộng, sạch, Westminster & Magnolia. L/L: Cô Lộc hoặc Phương 714-548-8628

CÔ DUNG GIỮ TRẺ Licensing, kinh nghiệm, nhà Bushard/Hazard, thoáng mát, tiện nghi. Nhận mọi lứa tuổi và nhận Calwork, chương trình chính phủ, nhận 7 ngày/tuần. L/L: 714-742-8420

Trường Preschool nhận dạy các em 2-5 tuổi Open 7:00am-6pm. Free breakfast, lunch, dinner, 2-snack. Cô giáo Mỹ – Việt. Dạy academic, art, singing and more… L/L Amy: 714-383-5999, 714-895-3983

Nhận giữ trẻ từ 5 tháng trở lên. Có nhận tiền chính phủ. Nhà house Westminster & Newland, sạch sẽ. Thương trẻ. Có license. L/L: Thu 657-237-5044

Nhận giữ trẻ từ 2 tuổi trở lên, có kinh nghiệm, tận tâm, nhà rộng, sạch, Westminster & Magnolia. L/L: Cô Lộc hoặc Phương 714-548-8628

Nhà riêng rộng sạch – phòng trẻ chơi – Nhận trẻ 2 tuổi trở lên – Kinh nghiệm, chăm sóc tận tâm, giá phải chăng. Xin L/L Chị Hai: 714-616-8126

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi nhiều kinh nghiệm, thương trẻ, nhà Westminster Main & Chestnut, đó bé học về. Gần Chùa Điều Ngự. L/L: Cô Nhị 714-902-5204

CÔ THẢO GIỮ TRẺ CÓ LICENSE Góc Brookhurst/Westminster, (sau lưng Target). Nhà rộng có sân chơi, 2-tuổi trở lên, nhận Calwork. Đưa đón, kèm Homework. Cô Thảo: 714-539-8421, 714-609-2983 Cell

Mobile home Lampson/ Haster có AC, Heat, thoáng, phòng chơi, học riêng biệt. Nhận trẻ 1-tuổi trở lên. Nhận đón sau giờ học, kèm homework. Kinh nghiệm. Gọi Tâm: 714-360-4083

Nhà Newhope/First nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, kinh nghiệm, có 3 người coi và đón học về, ăn ngon, thương trẻ, sạch sẽ, nhiều đồ chơi. L/L: 714-880-2720

Cô Trúc thương trẻ, kinh nghiệm, nhà sạch, nhiều đồ chơi, giữ trẻ qua đêm. Monday – Sunday. Nhận đưa đón đi học. Nhà góc Westminster/Magnolia. L/L: 714-894-2339

NHÀ HOUSE góc Ball/ Magnolia nhận giữ trẻ. Nhà rộng, sạch sẽ, thoáng mát. Tận tâm, chu đáo, yêu thương trẻ, có đồ chơi cho bé. L/L: 714-383-1574, 714-548-4956

NHÀ HOUSE CERRITOS/BROOKHURST Nhận giữ trẻ 2-tuổi trở lên, có license. Yêu thương, tận tâm, đưa đón đi học, kèm homework. Phòng chơi riêng. Cô Thủy: 714-495-8301 (Cell), 714-956-1123 (Home)

CÔ DUNG GIỮ TRẺ Licensing, kinh nghiệm, nhà Bushard/Hazard, thoáng mát, tiện nghi. Nhận mọi lứa tuổi và nhận Calwork, chương trình chính phủ, nhận 7 ngày/tuần. L/L: 714-742-8420

Nhận giữ trẻ từ 2 tuổi trở lên. Nhà House gần góc Bushard và Westminster, Westminster City. Sạch sẽ, tận tâm, thuận tiện giờ giấc. L/L: Cô Thủy 714-260-8681

Nhà Bolsa and Newland. Nhận giữ trẻ từ 1 tuổi trở lên. Nhà sạch sẽ, thoáng mát. Tận tâm, yêu thương trẻ. L/L: Cô Vi 1-714-230-9207

Nhận giữ trẻ từ 5 tháng trở lên. Chị Thu có 3 người đón từ trường về nhà. Nhà house Westminster/Newland, sạch sẽ. Thương trẻ. Có license. L/L: Thu 657-237-5044

1 2 3 4