123

NGƯỜI VIỆT ĐƯA ĐÓN TUYÊN THỆ $30 * Xa & Gần * Phi trường * Giấy phép & Bảo hiểm 714-300-4848 TCP.#24318-B

TRÍ ĐƯA ĐÓN 714-683-3000 714-600-7090 *Xe mới 8-15 chỗ *Phi Trường, Bến Cảng, các nơi xa gần. Web: www.tritaxi.com. Email: tritaxi@yahoo.com

ANH TUẤN ĐƯA ĐÓN *Tuyên thệ $30 *Phi trường *Du lịch Hollywood, Seaworld. *Xe mới, 5 chỗ, 8 chỗ *Giá bình dân, đúng hẹn L/L: A.Tuấn 714-210-9396

1 2