123

PIANO TEACHER *Classic: Nhận từ 6 tuổi. *Modern: Cho thanh niên, người lớn. *Nhạc Pháp, Việt, nhạc Nhà Thờ. *Nhận đến dạy tại tư gia. Thầy LN Nhất Quán 714-398-4857

Trung Tâm Dạy Kèm Elevated Education, dạy từ mẫu giáo đến lớp 12 và luyện thi SAT. Học từng nhóm, chất lượng cao, giá cả nhẹ nhàng. L/L: Danny 714-657-2618

www.hidrivingschool.com 714-499-5311, 714-676-6805 * Driver ed $15. * 6 HRS B/W $190. *Cho thuê xe, BAO ĐẬU, HỌC GIỜ. (Chuyên luyện người nhát, rớt nhiều lần).

Hope Music & Tutoring School. Dạy Guitar, Piano. Dạy kèm các môn K-12. Chú trọng môn yếu & Homework. Có lớp Preschool, Việt Ngữ. 10321 Bolsa Ave. Westminster. 714-884-0965, 562-858-4164

www.hidrivingschool.com. 714-499-5311, 714-589-0139 * Driver ed $15. * 6 HRS B/W $190. *Cho thuê xe, BAO ĐẬU, HỌC GIỜ. (Chuyên luyện người nhát, rớt nhiều lần).

PIANO TEACHER *Classic: Nhận từ 6 tuổi. *Modern: Cho thanh niên, người lớn. *Nhạc Pháp, Việt, nhạc Nhà Thờ. *Nhận đến dạy tại tư gia. Thầy LN Nhất Quán 714-398-4857

Dạy BALLET- TAP- GYMNASTIC HIPHOP- FUN DANCE cho trẻ em và người lớn. Lớp sáng, chiều: 2-12 tuổi Lớp tối: người lớn Biểu diễn các dịp lễ lớn. Lily: 714-332-2422

Dạy BALLET- TAP- GYMNASTIC HIPHOP- FUN DANCE cho trẻ em và người lớn. Lớp sáng, chiều: 2-12 tuổi Lớp tối: người lớn Biểu diễn các dịp lễ lớn. Lily: 714-332-2422

Dạy BALLET- TAP- GYMNASTIC HIPHOP- FUN DANCE cho trẻ em và người lớn. Lớp sáng, chiều: 2-12 tuổi Lớp tối: người lớn Biểu diễn các dịp lễ lớn. Lily: 714-332-2422

www.hidrivingschool.com 714-499-5311 714-717-6917 **5 stars on Yelp** * Driver ed $15. * 6 HRS B/W $180. *Cho thuê xe, BAO ĐẬU, HỌC GIỜ. (Chuyên luyện người nhát, rớt nhiều lần).

Titan Tutors Back to School September Special 4 weeks Dạy Kèm Miễn Phí. chương trình Afterschool Homework, Math, Reading, Writing & More. Ghi Ganh Trước 9/30/2016. Call: 714-215-8081

Cô Diễm Ngọc dạy PIANO (Music Degree) trên 20 năm, dạy kèm tùy theo trình độ, cho người lớn và trẻ em. SPECIAL PRICE for 1 payment/3 months. 657-200-2182, 714-260-2749

1 2 3