Tiệm cách Bolsa 15′, cần thợ nữ massage có bằng tiểu bang, biết làm nail tay chân nước, khách bình dân, vui vẻ

Tiệm cách Bolsa 15′, cần thợ nữ massage có bằng tiểu bang, biết làm nail tay chân nước, khách bình dân, vui vẻ.L/L: Peter 714-360-7238, 562-924-7078