DIỄM QUỲNH hiền, dễ thương, vui vẻ. Mong được phục vụ quý anh

DIỄM QUỲNH hiền, dễ thương, vui vẻ. Mong được phục vụ quý anh. 9821 Garden Grove Blvd G.G 92844 L/L: 657-289-8307