COLORADO.Cần gấp thợ bột biết làm đủ thứ bao lương $1300/tuần hơn ăn chia, cần một thợ TCN bao lương $1200/tuần hơn ăn chia

COLORADO.Cần gấp thợ bột biết làm đủ thứ bao lương $1300/tuần hơn ăn chia, cần một thợ TCN bao lương $1200/tuần hơn ăn chia. Xin L/L 714-235-6509