Cần tài xế lái xe truck (18 bánh) xuyên bang, hàng lạnh chạy đều mỗi tuần CA-NY

Cần tài xế lái xe truck (18 bánh) xuyên bang, hàng lạnh chạy đều mỗi tuần CA-NY. Xe đầu thùng mới 2018. L/L 714-230-5479