BUSINESS-RESIDENCE & NEW HOMES LITTLE-SAIGON. Vừa làm business và ở cùng nhà! Permission (Medical offices, child care, general retail stores) $570K+

BUSINESS-RESIDENCE & NEW HOMES LITTLE-SAIGON. Vừa làm business và ở cùng nhà! Permission (Medical offices, child care, general retail stores) $570K+. Realtor. Hùng Tăng 714-613-2278.