1999 TOYOTA Solara V6, SLE màu đỏ, 2 cửa, sunroof, 135K miles, vỏ mới, sạch đẹp

1999 TOYOTA Solara V6, SLE màu đỏ, 2 cửa, sunroof, 135K miles, vỏ mới, sạch đẹp. Cần bán $3,300. LIC.#6JGB970 L/L: 714-908-6667