Westminster Cemetery 2 lô đất đẹp trước hồ nước Thuyền Nhân mua $11,200 bán $8,000/2 lô

Westminster Cemetery 2 lô đất đẹp trước hồ nước Thuyền Nhân mua $11,200 bán $8,000/2 lô. L/L: Thúy Tạ 714-767-0447