Nhận sửa chữa iPhone, iPad lấy liền giá rẻ. Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C: $45 – 6: $55 – 6S: $80

Nhận sửa chữa iPhone, iPad lấy liền giá rẻ. Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C: $45 – 6: $55 – 6S: $80. L/L: 714-343-1568