VACATION HOME: Cho mướn 3PN tới 5PN, đầy đủ…

VACATION HOME: Cho mướn 3PN tới 5PN, đầy đủ tiện nghi, giá $270 tới $400/1-ngày, ở ít nhất 2 ngay trở lên. Sorry Not Allow any party events. 949-292-6657; 714-584-5201.

Contact Phone: 949-292-6657