Moving cần bán: bàn, ghế, tủ, bàn thờ: đều…

Moving cần bán: bàn, ghế, tủ, bàn thờ: đều khảm xà cừ. Máy vắt sổ, máy may, tủ lạnh, hồ cá, tủ chưng phòng khách… Mới, tốt. 714-839-8530 Cell: 657-340-6642

Contact Phone: 714-839-8530