2010 Toyota CAMRY LE màu trắng 82K mile, chạy tốt, có máy lạnh, C/C tự động, chủ giữ kỹ, cần bán $8,500

2010 Toyota CAMRY LE màu trắng 82K mile, chạy tốt, có máy lạnh, C/C tự động, chủ giữ kỹ, cần bán $8,500. Lic.#5KDX361. L/L: 714-331-4365