2007 TOYOTA Sienna LE màu gold, 8 ghế ngồi, xe sơn origin, no accident, trong ngòai còn mới, 115K miles, bán $7,700

2007 TOYOTA Sienna LE màu gold, 8 ghế ngồi, xe sơn origin, no accident, trong ngòai còn mới, 115K miles, bán $7,700. LIC.#6AFL921. L/L 714-270-7226