2007 TOYOTA CAMRY SE, màu xanh, ghế da, alloy wheel, trong ngoài rất đẹp, máy hộp số còn rất tốt, 107K miles, bán giá $7000

2007 TOYOTA CAMRY SE, màu xanh, ghế da, alloy wheel, trong ngoài rất đẹp, máy hộp số còn rất tốt, 107K miles, bán giá $7000. L/L 714-307-6669