2006 LEXUS GS300 màu đen 108K miles, 1 chủ, trong ngòai còn đẹp như xe mới, cần chỗ đậu

2006 LEXUS GS300 màu đen 108K miles, 1 chủ, trong ngòai còn đẹp như xe mới, cần chỗ đậu. Bán rẻ $7,200. L/L 714-722-9432 Lic#6PXP141