2005 LEXUS RX 330, full power, CD, A/C, vỏ mới, thắng mới, new timing belt

2005 LEXUS RX 330, full power, CD, A/C, vỏ mới, thắng mới, new timing belt. Máy hộp số rất good. No accident, xe như ý, $9,800. LIC#5MLU975. 714-720-5455