2004 TOYOTA SEINNA LE full power, CD, A/C, vỏ mới, thắng mới, new timing belt, máy hộp số rất good

2004 TOYOTA SEINNA LE full power, CD, A/C, vỏ mới, thắng mới, new timing belt, máy hộp số rất good. No accident, xe như ý, $5,900. LIC#7JEN519 714-720-5455