2003 Toyota Camry, 4 máy, 4 cửa, tự động, màu blue đậm. 96,000 miles

2003 Toyota Camry, 4 máy, 4 cửa, tự động, màu blue đậm. 96,000 miles. $5,200, giá cả có thể thương lượng. Lic#5DIT987. Mến: 714-823-0117