2003 HONDA Civic LX, màu silver, hộp số tự động, PS, AC, 126,000 miles, xe trong ngòai còn tốt

2003 HONDA Civic LX, màu silver, hộp số tự động, PS, AC, 126,000 miles, xe trong ngòai còn tốt. Bán $3,400. LIC#5CCK429. 714-270-7226