2001 BMW X5 SUV, màu silver, 138K miles, original, còn rất tốt. Dư dùng bán $4,800

2001 BMW X5 SUV, màu silver, 138K miles, original, còn rất tốt. Dư dùng bán $4,800. LIC.#7ABC668. Anh Sơn 714-468-4417